Zemin Yapı Etkileşimi

Zemin Yapı Etkileşimi

Akdeniz Üniversitesi mühendislik fakültesi inşaat mühendisliği bölümü, zemin mekaniği ve temel mühendisliği Türk milli komitesince ortaklaşa düzenlenen “Teori ve uygulamada zemin-yapı etkileşimi sempozyumunu Antalya ev sahipliği yaptı.

 

Tünel Çevresi Zeminlerde 3 Boyutlu Sıvılaşma  Analizi konulu çalışmada bulunanlar; Berna UNUTMAZ, Ömer F.USLUOĞULLARI, Ahmet TEMÜGAN, Yavuz YEGİN

 

Zemin İle İstinat Yapıları Arasındaki Etkileşimin Üç Boyutlu Sonlu Elemanlar Analizi konulu çalışmada bulunanlar; İsmail Hakkı  AKSOY, A.Necmettin GÜNDÜZ,  A.Oğuz TAN

 

IMG_6294

 

Elastik Zemine Oturan Kabuk Temellerin Statik Yükler Altında Davranışı konulu çalışmada bulunanlar; Sedat SERT, Aybars Nafi KILIÇ

 

Üst Yapı Modellemesinin Yayılı Temel Analizinde Etkisi konulu çalışmada bulunanlar; Mehmet TÜMEN, Ali Fırat ÇABALAR

 

Yüzeysel Temellerin Tasarımı; Gaziantep İli Karataş Örneği konulu çalışmada bulunanlar; Mehmet Murat TAŞDEMİR, Yüksel YILMAZ

 

10986615_10205923442558172_3238625375148337857_n

 

Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) Baraj Gövdeleri İçerisinden Geçen Kondüvi Sistemlerinin SAP 2000 İle Tasarımı

konulu çalışmada bulunanlar; Rasin DÜZCEER, Alp GÖKALP, Şenol  ADATEPE

 

Tekli Delgi Çoklu  Ankraj İle Desteklenen Diyafram Duvarın Tasarım, Uygulama Ve Performansı konulu çalışmada bulunanlar; Rasin DÜZCEER,  Alp GÖKALP, Şenol  ADA TEPE

 

IMG_6634

 

Yatay Doğrultuda Sürekli Donatılı Diyafram Duvar Uygulaması konulu çalışmada bulunanlar; Alp GÖKALP, Rasin DÜZCEER, Şenol  ADA TEPE

 

Dairesel Çok Gözlü Konsol Diyafram Duvar Uygulaması konulu çalışmada bulunanlar; Ayşegül DURMUŞ, Ramazan

LİVAOĞLU

 

IMG_6525

 

Yapı Zemin Etkileşiminin Bodur Betonarme Siloların Deprem Davranışına Etkileri konulu çalışmada bulunanlar; Müge BALKAYA, Ayfer ERKEN

 

Komşu Bina Temel Kazısının Tünel Deformasyonlarına Etkisi Üzerine Bir Vaka Analizi konulu çalışmada bulunan; Barış ERDİL

A3 Düzensizliğine Sahip Bir Binanın Farklı Temel Durumları  Altındaki Davranışı konulu çalışmada bulunanlar;

Erol GÜLER, Murat HAMDERİ

 

IMG_6069

 

Zemin İle Düşeyde ve Yatayda Etkileşen Bir Yapının Dinamik Yükler  Altında 2 ve 3­Boyutlu Modellenmesi konulu çalışmada bulunanlar; Murat ÇELİK, Cafer, KAYDELEN, Taha TAŞKIRAN, Gökhan ALTAY

 

Geotekstil Donatılı Kumlu Zeminde Çekme Hızının Pullout Direncine Etkisi konulu çalışmada bulunanlar;

A.Anıl YUMATCI, H.Tolga BİLGE, K.Önder ÇETİN

 

Dinamik Y apı Zemin Etkileşim  Analizleri İçin Tasarıma Esas Kuvvetli Yer Hareketlerinin Geliştirilmesi: Genel

Değerlendirme ve Yeni Gelişmeler konulu çalışmada bulunanlar; Elif Firuze ERDİL, Mustafa Hilmi

ACAR

 

IMG_6479

 

Yapı­Zemin Etkileşiminin  Antalya İl Ölçeğinde Araştırılması konulu çalışmada bulunanlar;

Behzad SOLTANBEİGİ,  Adlen AL TUNBAŞ,  Ahmet Talha GEZGİN, Özer ÇİNİCİOĞLU

 

Kohezyonsuz Dolguların  Aktif ve Pasif Göçme Durumlarında Oluşan Kayma Yüzeyleri ve Yatay Toprak Basınç Katsayıları konulu çalışmada bulunanlar; Baki BAĞRIAÇIK, Bahadır OK, Talha SARICI, Gökhan  ALTAY, Ahmet DEMİR, Mustafa LAMAN

 

Geogridle Güçlendirilmiş Kum İçerisine Gömülü Model Kazıkların Çekme Kapasitesinin Deneysel İncelenmesi konulu çalışmada bulunanlar; Müge BALKAYA,  Ahmet SAĞLAMER

 

IMG_6134

 

Zemine Gömülü Borularda Gömlek Malzemesi Seçiminin Boru Davranışına Etkileri konulu çalışmada bulunanlar; Feyzullah GÜLŞEN, Aykut ŞENOL, Mustafa HATİPOĞLU

 

Zeminlerin Emme Özelliklerinin Laboratuvar Deneyleri ile Belirlenmesi konulu çalışmada bulunanlar;

H.Tolga BİLGE, K.Önder ÇETİN, Bilge SİYAHİ

 

Yüksek Katlı Y apıların Deprem ­ Zemin ­ Kazıklı T emel Etkileşim  Analizleri İçin Kinematik Sistem Esneklik Matrisinin Geliştirilmesi ­ Bir Vaka Örneği konulu çalışmada bulunanlar;

Emrah DAĞLI,  Ayşe Bengü, SÜNBÜL, Emre AKÇALI

 

IMG_6469

 

Kil Çekirdekli Kaya Dolgu Barajın Dinamik Davranışı konulu çalışmada bulunanlar;

Begüm SÜNBÜL, Ayşe Bengü SÜNBÜL

 

Adapazari Katı  Atık Bertaraf T esisi Dinamik Davranışı konulu çalışmada bulunanlar; Tufan ÇAKIR, Ramazan LİVAOĞLU

 

Dikdörtgen Kesitli Bir Su Deposunun Dolgu, T emel Zemini ve Sıvı Etkileşimleri Dikkate  Alınarak Deprem

Davranışının İncelenmesi konulu çalışmada bulunanlar;

H.Alper KAMİLOĞLU, Fatih YILMAZ, Fahri U.ÖZBA YOĞLU, Erol ŞADOĞLU, S.Banu İKİZLER

 

IMG_6135

 

Dikey Yük Etkisi  Altındaki Bir Zemin­Y apı Sistemi Etkileşiminin İncelenmesi konulu çalışmada bulunanlar;

Ali Ruzi ÖZUYGUR, A.Necmettin GÜNDÜZ

 

Zeminle Etkileşen Optimal Olarak Kontrol Edilen Bir Yapıda Kontrol Kuvveti ile Zeminin Empedans Katsayısı İlişkisi konulu çalışmada bulunanlar;

Mehmet  AKKÖSE, Gül ÇETİNKAYA

 

Temel Zemininin Betonarme Binaların Deprem Kaynaklı Çarpışma Davranışına Etkisi konulu çalışmada bulunanlar;

Olcay POLA T , Metin  ARKÜN, Mavi  AKYÜZOĞLU, Sina KİZİROĞLU

 

IMG_6476

 

Bir V aka  Analizi: Organize Sanayi Köprüsü ve Yaklaşım Dolgularında Oturma Problemlerinin İncelenmesi konulu çalışmada bulunanlar; Ahmet Turan ARSLAN, Mustafa AKGÜN, Erhan TEKİN, Bayram KAHRAMAN, Murat NURLU, Zafer  AKÇIĞ

 

Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Statik ve Dinamik Koşullar  Altında Gerilme ve Deformasyon Davranışlarının

İncelenmesi Örnek Çalışma: Bayraklı­İzmir Bölgesi konulu çalışmada bulunanlar; Ahmet Turan  ARSLAN, Mustafa

AKGÜN, Erhan TEKİN, Bayram KAHRAMAN, Murat NURLU, Zafer  AKÇIĞ

 

Sonlu Elemanlar Yöntemi Kullanılarak Statik ve Dinamik Koşullar  Altında Gerilme ve Deformasyon Davranışlarının

İncelenmesi Örnek Çalışma: Bayraklı­İzmir Bölgesi konulu çalışmada bulunanlar;

Mehmet UTKU, Şenol ÖZYALIN, Mustafa  AKGÜN, Eren PAMUK,  Ahmet T .ARSLAN, Özkan C.ÖZDAĞ, Murat NURLU

 

Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımında Zemin  Aktarma İstifi­Yapı İlişkisi konulu çalışmada bulunanlar;

Kurtuluş SOYLUK, Hüseyin KARTAL

 

IMG_6136

 

Farklı Yer Hareketi Etkisindeki Eğik­Askılı Köprülerin 3D Y apı­Zemin Etkileşim  Analizi konulu çalışmada bulunanlar; Saffet KILIÇER, Korhan, ÖZGAN,  Ayşe T .DALOĞLU

 

Radye Temellerin Vlasov Yöntemiyle Modellenmesi konulu çalışmada bulunanlar;

H.Emre DEMİRCİ, Musaffa, Ayşen LAV ,  Abdullah GEDİKLİ, Adil YİĞİT

 

Yanal Kalıcı Zemin Deformasyonuna Maruz Gömülü Boru Davranışının Sonlu Elemanlar Yöntemi İle İncelenmesi konulu çalışmada bulunan; Niyazi Özgür BEZGİN

 

Konsol İstinat Duvarlarının Sekil Değiştirmezlik Değerlerinin Zemin­ Duvar  Arayüzeylerinde Oluşan Yatay Dinamik Basınç Değerleri Üzerine Etkilerinin Anlaşılmasına Dair Gerçekleştirilen Rakamsal Bir İrdeleme konulu çalışmada bulunanlar; Burak GÖRGÜN, Hasan BOZKURT , Ahmet TUNCAN, Mehmet İnanç ONUR

 

Suya Doygun Kil ve Gevşek Zeminlerde Oluşturulan Kazıklı T emellere Etki Eden Dinamik Yüklerin Statik Yükler Cinsinden Uygulanabilirliğinin  Araştırılması konulu çalışmada bulunanlar; Murat ÖRNEK, Y akup TÜREDİ, Kaan DAL

 

IMG_6249

 

Kum Zemine Oturan Eksantrik Yüklü Şerit T emellerin Analizi konulu çalışmada bulunanlar; Mustafa KİRKİT , Mehmet, BERİLGEN, Cem AKGÜNER, Ertuğrul TACİROĞLU

 

Kazıklı Temellerde Tabaka Kalınlığının Zemin – Yapı Etkileşimine Etkisi konulu çalışmada bulunanlar; Bekir  AKGÖZ, Ömer CİVALEK

 

Winkler Elastik Zemin Üzerindeki Mikro Boyutlu Kirişlerin Eğilme Davranışının İncelenmesi konulu çalışmada bulunan; Selim SARIKA YA

 

Jet Mantolu Kazık (JMK) konulu çalışmada bulunanlar; Berkay KOÇAK, Berrak TEYMÜR

 

Baret Kazıklarda Grup Taşıma Faktörünün Sonlu Elemanlar Metodu İle İncelenmesi konulu çalışmada bulunanlar;

Onur YAVAN, Burak EVİRGEN, Mehmet İnanç ONUR,  Ahmet TUNCAN

 

IMG_6253

 

Suya Doygun Kil Zeminlerde İnşa Edilen Betonarme Konsol İstinad Duvarın Statik ve Dinamik Yükler  Altındaki Davranışı konulu çalışmada bulunanlar; Şahin Çağlar TUNA, Selim ALTUN

 

Zemin­ Yapı Etkileşimi Uygulaması­ Vaka  Analizi konulu çalışmada bulunanlar; Fatih GÖKTEPE, Erkan ÇELEBİ

 

Yüksek Hızlı Trenlerin Çevre Y apılarda Oluşturduğu Titreşimlerin  Azaltılması İçin Düşey Dalga Bariyer Uygulaması konulu çalışmada bulunanlar; Erdal ŞAFAK, Eser ÇAKTI

 

Yapı-­Zemin Etkileşiminin Titreşim Datalarından Saptanması konulu çalışmada bulunanlar; Aydın DEMİR, Erkan ÇELEBİ, Fatih GÖKTEPE

 

Artımsal İtme  Analizi İle Y apı-­Zemin Dinamik Etkileşiminin İrdelenmesi konulu çalışmada bulunanlar; Çağdaş GÜRBÜZ, İsfendiyar EGELİ

 

IMG_6259

 

Planlanan İzmir Batırma Tüp Tüneli Projesinin Deprem Esnasındaki Dinamik Davranışının Yapı Zemin Etkileşimi

Açısından İncelenmesi konulu çalışmada bulunanlar; Osman KIRTEL, Erkan ÇELEBİ

 

Doğrusal Olmayan Zemin Ortamında Rijit Şerit Temeller İçin Dinamik Empedans Fonksiyonları:  atay Titreşim Modu konulu çalışmada bulunanlar; Akın ÖNALP , İ.Burak DURAN, Ersin  AREL, A.Can DURU

 

IMG_6473

 

Yüksek YASS Koşullarında Yapı­Zemin Etkileşimi konulu çalışmada bulunanlar; Zeynep N.KURT , Suat AKBULUT

 

Nanokil­ Kompozitlerin Bir Boyutlu Dinamik  Analiz İle Sönümleyici Şilte Olarak Kullanılabilirliği konulu çalışmada bulunanlar; Ahmet  ARSLAN, Selçuk BİLDİK, Mustafa LAMAN, Suphi CİVELEK

 

IMG_6262

 

Adana Etnografya Müzesi Geoteknik Problemleri konulu çalışmada bulunanlar; Emrah TÜRER, Emre  AKINA Y, Havvanur KILIÇ

 

Kohezyonsuz Zeminlerin Kayma Dayanmı Parametrelerinin Büyük Ölçekli Kesme Kutusu Deneyleri ile Belirlenmesi konulu çalışmada bulunanlar; Özgen KÖKTEN, Sami Oğuzhan  AKBAŞ, Ünsal SOYGÜR

 

Çok Tabakalı Elastik Zeminlerde Yüzeysel Temel Oturmalarının Eşdeğer Elastik Yöntem Kullanılarak Hesaplanması konulu çalışmada bulunanlar; Turgut ÖZTÜRK, Nurettin GÜLDEN, Onur ÖZTÜRK

 

Betonarme Konsol İstinat Duvarlarının Farklı Zemin Koşulları ve Değişik Yüklemelere Göre  Analizi konulu çalışmada bulunanlar; Gözde İL TER, Yüksel YILMAZ

 

IMG_6312

 

Toprak Dolgu Bir Baraj  Altındaki Olası Zayıf Lokal Bir Bölgenin Barajın Oturma­ Gerilme Davranışına Etkisi konulu çalışmada bulunanlar; Gözde İLTER, Yüksel YILMAZ

 

katılım bel.dsdcEtiketler

etüt yapı etkileşimi zemin zemin etüdü zemin etüt raporu zemin kaplama


UYARI: Sitede yayınlanan yorum yazıları veya haberlerin tüm hakları saklıdır. Kaynak gösterilse dahi hiçbiri özel izin alınmadan kullanılamaz.

Telif hakkı ihlali olduğunu düşündüğünüz içeriği lütfen bildiriniz
     

GEÇMİŞ GÖNDERİLER

Finesto Grup Fark Yaratıyor

Özgün bir Dekorasyonun Püf Noktaları Nelerdir?

Ev Arkadaşım Kim ?

Kiralık ev ilanları günümüzde birçok emlak sitesi

Genç Beyinler Kulübü

Sayın Üyemiz; Genişleyen vizyonuyla üyelerimizin

LAÜ Adaya Kupayla Döndü

Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ), Türkiye Bilimsel ve

LAÜ İlk Parkuru Tamamladı

TÜBİTAK ev sahibi kurum olarak Uluslararası İnsans

LAÜ 10 Ekim’de Uçuşa Geçiyor

Mayıs 2015’te Hava Harp Okulu ile ortaklaşa düzenl

LAÜ’de Bir TURKCELL Elçisi

Lefke Avrupa Üniversitesi'nde Değişimin Işığın

LAÜ TÜBİTAK 2238 Yolunda

Lefke Avrupa Üniversitesi, TÜBİTAK ( Türkiye Bilims

Türkiye’de Bir Silikon Vadisi

"Türkiye'nin teknolojik geleceği Bilişim Vadisinde k

Teknolojik Kalkınma Hamlesi

Hayal olan gerçek oldu, hayaller hepimizin adeta göz

Open chat